0,10 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,10 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,12 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,14 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,25 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,34 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,50 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)