38,21 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
34,14 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
43,08 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
47,96 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)