Κουτιά κοσμημάτων σε ειδκές προσφορές, μειωμένες τιμές και εκπτώσεις.

23,00 17,00 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
20,50 15,50 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
15,60 9,36 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
12,18 7,32 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
17,10 10,26 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
18,54 11,10 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
13,20 7,92 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
9,78 5,88 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)