Τετράγωνο, συρταρωτό κουτί με λογότυπο Spirito Rosa.

Τετράγωνο, συρταρωτό κουτί με λογότυπο Spirito Rosa.

Τετράγωνο συρταρωτό κουτί με λογότυπο Spirito Rosa

Τετράγωνο συρταρωτό κουτί με λογότυπο Spirito Rosa

Και τα σχόλια και οι ιχνηλασίες είναι κλειστά.