Ολόκληρο το κουτί έχει υποστεί ματ πλαστικοποίηση για μια ξεχωριστά απαλή υφή.

Ολόκληρο το κουτί έχει υποστεί ματ πλαστικοποίηση για μια ξεχωριστά απαλή υφή.

Ολόκληρο το κουτί έχει υποστεί ματ πλαστικοποίηση για μια ξεχωριστά απαλή υφή

Ολόκληρο το κουτί έχει υποστεί ματ πλαστικοποίηση για μια ξεχωριστά απαλή υφή

Και τα σχόλια και οι ιχνηλασίες είναι κλειστά.