Για το πιάσιμο, γκρο κορδέλα σε χρώμα βεραμάν

Για το πιάσιμο, γκρο κορδέλα σε χρώμα βεραμάν

Για το πιάσιμο γκρο κορδέλα σε χρώμα βεραμάν

Για το πιάσιμο γκρο κορδέλα σε χρώμα βεραμάν

Και τα σχόλια και οι ιχνηλασίες είναι κλειστά.