Το κουτί διατίθεται σε flat, ανοιχτή μορφή για ευκολία στη μεταφορά και για εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου.

Το κουτί διατίθεται σε flat, ανοιχτή μορφή για ευκολία στη μεταφορά και για εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου.

Το κουτί διατίθεται σε flat ανοιχτή μορφή για ευκολία στη μεταφορά και για εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου

Το κουτί διατίθεται σε flat ανοιχτή μορφή για ευκολία στη μεταφορά και για εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου

Και τα σχόλια και οι ιχνηλασίες είναι κλειστά.