6,00 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
6,00 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)

Σταντ Κοσμημάτων

Βάση P01 για δαχτυλίδι No1

2,70 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
3,83 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
3,60 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
3,38 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
5,03 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)

Σταντ Κοσμημάτων

Βάση P03 για δαχτυλίδι Νο3

3,15 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)

Σταντ Κοσμημάτων

Βάση P02 για δαχτυλίδι Νο2

2,93 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)