28,45 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
38,21 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
27,64 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
34,95 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
26,01 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
23,57 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)