Εκτύπωση πάνω σε πουγκί

Εκτύπωση πάνω σε πουγκί printed pouch

Για το ίδιο κατάστημα επιλέχθηκε επίσης από τις συλλογές μας σε πουγκιά ένα μαύρο πουγκί ανώτερης ποιότητας Πάνω σε αυτό τυπώσαμε το λευκό λογότυπο

Εκτύπωση πάνω σε πουγκί

Και τα σχόλια και οι ιχνηλασίες είναι κλειστά.