Ανάγλυφη λευκή εκτύπωση σε μπλε κορδέλα γκρο με γαζί

Ανάγλυφη λευκή εκτύπωση σε μπλε κορδέλα γκρο με γαζί

Ανάγλυφη λευκή εκτύπωση σε μπλε κορδέλα γκρο με γαζί

Ανάγλυφη λευκή εκτύπωση σε μπλε κορδέλα γκρο με γαζί

Και τα σχόλια και οι ιχνηλασίες είναι κλειστά.