13,82 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
17,88 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)