3,85 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
3,11 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)