0,41 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,56 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,63 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)