4,35 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,80 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)