1,10 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
1,13 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)