17,16 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
15,12 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
11,76 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
11,76 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
21,60 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
18,00 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
18,00 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)