6,50150,00 5,90135,00 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
17,9040,60 16,1036,50 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
1,794,06 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,6515,00 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)