55,28 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
28,45 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)