21,95 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
29,26 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)