28,45 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
27,64 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)