13,92 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
13,92 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
32,40 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
32,40 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
15,00 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
11,88 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)