11,76 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
11,76 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
21,60 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
6,75 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
7,50 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
5,25 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)