1,29 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,80 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,75 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,14 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,17 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,20 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,24 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,32 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,23 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,27 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,31 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)

Τσάντες - Σακουλές

Τσαντάκι μπιζού No1 – 6x6x3cm

0,19 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)

Τσάντες - Σακουλές

Τσαντάκι μπιζού No2 – 8x8x4cm

0,21 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)

Τσάντες - Σακουλές

Τσαντάκι μπιζού No3 – 10x10x4cm

0,24 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)

Τσάντες - Σακουλές

Τσαντάκι μπιζού No4 – 13x13x5cm

0,28 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)

Τσάντες - Σακουλές

Τσαντάκι μπιζού No5 – 15x15x5cm

0,32 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)