Ειδικές τιμές και εκπτώσεις σε κατηγορίες πουγκιών.

23,00 14,00 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
18,00 11,00 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
16,00 10,00 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
12,60 7,60 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
10,60 6,40 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
10,60 6,80 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
7,80 5,00 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)