34,95 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
26,01 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
23,57 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)