11,53 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
6,53 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,38 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,30 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,22 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,17 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
3,54 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
3,11 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
11,47 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
4,27 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
9,22 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)