11,53 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
6,53 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
3,54 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
3,11 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
11,47 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
4,27 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
9,22 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)