-52%
26,87 12,90 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
-51%
22,98 11,29 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
-50%
19,19 9,68 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
-52%
25,00 12,10 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
-50%
Εξαντλημένο
28,79 14,52 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
-42%
20,97 12,10 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
-35%
22,18 14,52 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
-61%
25,00 9,68 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,38 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,30 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,22 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
0,17 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
3,15 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
2,76 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
10,20 (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)